25.Výročie založenia Ekonomickej fakulty TUKE

25.Výročie založenia Ekonomickej fakulty TUKE

Koncom Októbra sme zabezpečovali 25. výročie založenia Ekonomickej Fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Po slávnostnom odovzdávaní cien Fakulty ktorá bola v historickej sále

Východoslovenskej Galérie na Hlavnej ulici, sme pripravili mini raut pre pozvaných hostí.

Dátum: 10/2017


Klient: Ekonomická Fakulta TUKE


Počet hostí: 85


Miesto: Východoslovenská Galéria